מסבירן להנצחה

 מסבירן המספר סיפור חיים לאלו שאינם לדוגמאלחץ כאן מצפה אמיר