מצפה אמיר

דגם: 
מסבירן במצפה אמיר לזכרו של אמיר קרא שנהרג במהלך מלחמת ההתשה בלבנון בשנת 1995

 את הסיפור של אמיר מספרת אחותו סמדר

ובמהלך הסיפור ישנן הקלטות של אמיר