מרפסת ים המלחבמצפה יריחו הוקמה תצפית נוף שקיבלה את השם "מרפסת ים המלח".

במקום היצבנו פנורמה מספרת