מצפה הילה

דגם: 
במבשרת ציון במקום בו סגן הילה בצלאלי ז"ל גדלה, הוקם גן לזכרה ובן מסבירן.

את סיפורה של הילה מספרת אמה סיגלית, ביחד עם מנחם פרי המספר את סיפור הנוף. ההסבר ניתן גם בשפה האנגלית