מצפור טיילת הר שכניה

מצפור שכניה אנגלית

מצפור שכניה עברית

מצפור שכניה ערבית

שמעון רביד אנגלית

שמעון רביד עברית

שמעון רביד ערבית

מצפור טיילת הר שכניה

המצפור נבנה לזכרו של שמעון רביד ז"ל שהיה מנהל המחלקה להתיישבות בסוכנות היהודית, ונמנה על יוזמי ההתיישבות בגוש שגב

הפנורמה הקולית באתר מתארת את הנוף הנשקף ואת תולדות ההתיישבות באיזור.