חץ שחור

לחץ לשמיעת ההסבר בעברית

על גבול רצועת עזה, סמוך לקיבוץ נירעם, הוקמה אנדרטה ליחידה 101 המהוללת ולצנחנים.

באתר 4 מסבירנים שכל אחד מהם עוסק בגזרת לחימה שונה של היחידה.