פנורמה קולית

לוח  שעליו משורטט תיאור גרפי של הנוף הנשקף.

מערכת ההדרכה הקולית משולבת בתוך הפנורמה כך שתוך כדי ההסבר יכול המאזין לזהות את שמות המקומות בשטח.
התיאור הגרפי יכול להופיע כאיור, שרטוט או צילום.
את הגרפיקה ניתן לבצע באמצעות חריטה של הלוח או צריבה.
הלוח עשוי מאלומיניום, נירוסטה, קרמיקה, אבן או חומרים אחרים
על גבי הלוח נמצאים לחצני ההפעלה והרמקול, ואילו המערכת האלקטרונית נמצאת מאחוריו.