מסבירן משתלב

המסבירן יכול להשתלב גם במבנה קיים - בסלע, בחומה, בקיר....

לצורך כך, יוצרים גומחה במבנה הקיים, ומתקינים בה את המערכת האלקטרונית.

 

ואת הגומחה מכסה פאנל ההפעלה, עליו מותקנים לחצני ההפעלה והרמקול.