לוח מודפס

ע"ג לוח מתכת מודבקת מדבקת ויניל (עמידה לשמש ומים) שעליה ניתן להדפיס כל מה שרוצים

את המדבקה יש להחליף במידת הצורך

על גבי הלוח נמצאים כפתורי ההפעלה של המסבירן, ומתחת ללוח נמצאת המערכת האלקטרונית