גן מוזיקלי

מערכת של עמדות שמע פזורות בשטח הפתוח.

המערכת משמיעה יצירה מוסיקלית מעובדת כך שכל עמדת שמע מבצעת חלק נפרד מהיצירה.

שילוב העמדות יוצר הרמוניה מופלאה בתנאי שטח.