משקפות נוף

לצפיה בנוף למרחוק, משקפות מעולות המקובעות לאדמה. ניתן גם להפעיל במטבעות/סליקה