אנדרטת חטיבת הראל - הר אדר

דגם: 
English



סיפורה של חטיבת הראל בקרבות מלחמת העצמאות ומלחמת ששת הימים באיזור זה