אנדרטת השריפה בכרמל

דגם: 
הסבר בעברית

English explanation

 אנדרטה לזכרם של 44 אנשי שירות בתי הסוהר, המשטרה וכיבוי האש שנספו בשריפה שהתחוללה בכרמל בדצמבר 2010

המסבירן הקולי מתאר את האסון