שרה תנאי לוי

דגם: 
שרה לוי תנאי – משוררת, גננת, מלחינה  וְכוֹרֵאוגרפית.

הייתה ממייסדות המחול הישרְאלי, אשר גיבשה שפת  מחול ייחודית- השפה הענבלית.