תצפית ארדיטי

גשר הישנה עברית

Lookout Arditi

גשר הישנה - איטלקית

באתר גשר הישנה הוקמה מרפסת תצפית לזכרה של אסתר ארדיטי "המלאך בלבן"

האתר נמצא מעבר לגדר המערכת על נהר הירדן

את סיפורה המדהים של אסתר ושל גשר הישנה מספר מסבירן שהוצב במקום

ההסבר בעברית, אנגלית ואיטלקית