מצפה לשלום

דגם: 


Lookout Lashalom

ממצפה לשלום תצפית מופלאה על הכינרת וצפון הארץ

עד מלחמת ששת הימים ישבו כאן הסורים והשתמשו בגולן כבסיס להתקפות על ישובי הצפון.

את הסיפור המלא משמיע באתר מסבירן קולי בשפות עברית ואנגלית