מצפה לירן

דגם: 
על לירן

על הנוף

מצפה לירן הוקם לזכרו של סמל לירן סעדיה שנפל במלחמת לבנון השניה.

המסבירן מספר על לירן ומתאר את הנוף