תל פאחר

דגם: 


תל פאחר היה מוצב של הצבא הסורי שנכבש במלחמת ששת הימים ע"י חטיבת גולני

באתר 2 מסבירנים קוליים המספרים את סיפורו של קרב הגבורה שהתחולל במקום