מצפה אלימצפה אלי שבישוב רימונים מספר על הסביבה ומתאר את הנוף הנשקף מהמצפה