מערת פאן שמורת בניאס

דגם: 


בשמורת הבנמיאס נמצאים מקורותיו של נחל שניר וכן מערת פאן.

סמוך לפתח המערה הוצב מסבירן.

המסבירן מופעל באמצעות מטבעות