פנורמה קולית

המצאה ישראלית המשלבת התמצאות במפה פנורמית בשילוב הסבר קולי