תכנים

את התוכן למסבירן אנחנו מפיקים ביחד איתכם

תוכלו לבחור לכם את הצורה המיוחדת שבה המבקרים ישמעו את הסיפור שלכם. 

לפניכם מספר דוגמאות:

דיאלוג - תסכית

קרינות רשמית

אבא מספר על בנו שנהרג

מונולוג

המחזת טקסט מהתנך בשילוב קרינות

הנצחה בשילוב הקלטה מפי המונצח

חיה בגן חיות מספרת על עצמה

קרינות דיבורית - יובל מלחי