רבי יהודה בר אילעי

בס"ד
 


המלצה למסבירן


מרגיש חובה נעימה לספר לך כי בעבר שקלנו את הצעתכם להעמיד "עמדת הסברה" ליד הציון של רבי יהודה בר אלעאי, לבסוף החלטנו לקחת אותה לתקפות ניסיון. בנתיים העברנו את הנסיון לקבע, אבל גם אחרי ה"קבע" יש לי לומר לך שאנחנו מאוד מהנים מהמכשיר הכל כך מנומס שלכם.
כל פעם שאני עובר במקום אני רואה אנשים שומעים את ההסבר פעם אחר פעם והמכשיר שלכם לא נלאה להסביר כל פעם באותו טון נינוח. הוא לא מתעייף והוא לא ממהר לשום מקום. הוא מסביר לכל אחד בשפתו. אם מישהו ממהר וקוטע אותו באמצע דבריו - הוא לא מתרגז
מסתבר שכשהמסביר הוא כל כך נינוח, גם למבקרים קל לגשת אליו ואין להם חששות שמא השאלה שלהם תביא אותם לטירחה שלהם או של המסביר

בקיצור העמדה שלכם היא סיפור הצלחה.

תודה על הרעיון ועל הביצוע.

שמואל אליהו
עיה"ק צפת