מצפה נח כינרתי

דגם: 
להאזנהבמצפה נח הקרוי ע"ש נח כינרתי ממיסדי אגודת המים, ישנו מסבירן המספר את סיפור הנוף והאיש. ההסבר מלווה בשירים מנגינות ואפקטים קוליים. את ההסבר ניתן לשמוע בעברית ובאנגלית