מצפה בניו.

על גבעה בדרך לאלון מורה הוקם פארק לזכרו של בן יוסף לבנת הי"ד

בן יוסף לבנת, או בניו כפי שקראו לו חבריו, נרצח בקבר יוסף שבשכם בידי שוטרים פלסטינאים.

באתר הצבנו טלסקופ איכותי משולב בעמדת הסברה קולית. הטלסקופ מאפשר תצפית טובה לעבר שכם, והמסבירן מספר על בניו ועל ההיסטוריה היהודית של שכם.

עמוד הטלסקופ צופה באבן על מנת לתת לו דימוי אופייני למקום.

הזנת החשמל נעשית באמצעות מערכת סולארית.

ההסבר בעברית ואנגלית.