מעיין כנף

דגם: 
קטע מסיפורו של המקום

סמוך למושב כנף שבגולן נמצא מעיין כנף.

במעיין בריכת שכשוך ששופצה ומתוחזקת ע"י אנשי המושב.

בכניסה לבריכה מסבירן המספר את סיפורו של האיזור.

המסבירן נושא את שמו ומספר את סיפורו ש חבר המושב שנפל במלחמת לבנו השניה 

בסמיכות נמצאים שרידי בית כנסת דיר עזיז