מוזיאון גולני

דגם: 
הסבר בעמדת "מעלה גולני"

ברחבי מוזיאון גולני פועלים 4 מסבירנים

 א. תיאור קרבות גולני בתש"ח

ב. מעלה גולני - פעולות לוחמי גולני בשגרה ובהיערכות לקרב

ג. המוצב - מהלך כיבוש מוצב אויב

ד. עץ הזית - מורשת החיל

בימים אלה אנחנו מציבים מסבירן חדש באולם ההנצחה שבמקום. המסבירן יתאר את פעולות גולני בקרבות השונים.