כרמיאל דירה להשכיר 

, בפארק המשפחה בכרמיאל במבנה דמוי "דירה להשכיר" מושמע הסיפור המיתולוגי מפי ראש העיר