עמותת חיל הטכנולוגיה והאחזקה (חימוש)

דגם: 
עברית

About the corps

 המסבירן הקולי באתר מתאר את הקמת חיל הטכנולוגיה והתחזוקה (חימוש) ואת תפקידין.

כמו כן נכלל הסבר נפרד על עמותת החיל.

פודקאסט נבחר: 
לא