אסון המסוקים שאר יישוב

דגם: 
שפות: עברית ואנגלית

מסבירן המשמיע את סיפור אסון המסוקים