תצפית הכותל והר הבית

English

עברית

המחזה לילדים

רוסית

מסלול קולי מחורבותיך אבנך-נקודת תצפית על הכותל ומקום הר הבית העמדה ממוקמת במעלה מדרגות רבי יהודה הלוי שעולות מהכותל אל עבר העיר העתיקה

.המסלול ממשיך לחומה הרחבה ולגג בית כנסת החורבה