תצפית נחל אלעל

דגם: 


Lookot Elal stream

בתצפית אל נחל אל על הוצב מסבירן המתאר את מסלול הטיול.

המסבירן עוסק ג בהתיישבות החדשה בדרום הגולן