תצפית מפעלי ים המלח

דגם: 


במצפה הצופה למפעלי ים המלח הקמנו מסבירן המספר את סיפורם של המפעלים. תוכלו לשמוע ולראות את ההסבר גם בתוך האתר שלהם בקישור http://digital-magic.co/goldfinger/hamasbiran_v5.html