תצפיות ירושלים - טיילת האז

טיילת האז

Hass Promenade

مشرف جبل الزيتون

מטיילת האז נשקפים נופיה המופלאים של מזרח ירושלים ובהם העיר העתיקה, הר הצופים והר הזיתים

 במקום פנורמה נופית עם תיאור מפורט של הנוף, ומסבירן קולי המשמיע את סיפורו של המקום