תצפיות ירושלים - גן טבצניק

גן טבצ'ניק

Tabachnik Lookout – Mount Scopus

مشهد تاباتشنيك من جبل المشارف

תצפית על הר הצופים ממנה נפרשת העיר ירושלים במלוא הדרה.

במלחמת העצמאות בשנת 1948, עשתה מדינת ישראל עשתה מאמץ רב על מנת לשמור את הר הצופים בריבונותה, בשל חשיבותו האסטרטגית. בתום המלחמה נותר ההר כמובלעת ישראלית בתוך השטח הירדני.. משך 19 שנים עלתה לכאן מדי שבועיים שיירת חיילים מסווים כשוטרים על מנת להגן על ההר ולשמור על הנכסים הישראליים המצויים בו .  

מהמצפור, נוכל להבחין בכוכים חצובים בסלע. אלה הם שרידים של מערכת קבורה מרשימה מתקופת בית שני.

בשנת 1925הוקמה כאן האוניברסיטה העברית, מעשה שנחשב לאחד המפעלים החשובים של התנועה הציונית בארץ ישראל. 

עם איחוד ירושלים, לאחר מלחמת ששת הימים, החל שיקום הקמפוס אליו עברו מרבית הפקולטות של האוניברסיטה.