שעל סיפור קוליבמסגרת חגיגות ה40 להתיישבות בגולן הוקמו עמדות קוליות ביישובי המועצה

  ביישוב שעל בתוך מבנה פיסולי  "הנעל של שעל" שנבנה בשיתוף עם התושבים על ידי האומן רועי שנער בתוכו מוצבת עמדה קולית המספרת בחן את סיפור ההתיישבות מאז ועד היום