שילה הקדומה ממשכן למקדש

דגם: 
עברית

אנגלית

שנים רבות של נדודים חלפו. ממצרים לירושלים.

כ-480 שנה ליווה אותנו המשכן עד ששלמה המלך הקים את בית המקדש הראשון.

כפי שאומר הפסוק בספר מלכים : "ויהי בשמונים שנה וארבע מאות שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים... ויבן הבית לה'" .

ארבעים שנה במדבר סיני, ארבע עשרה שנה בגלגל, שלוש מאות שישים ותשע שנים בשילה, שלוש עשרה שנה בנוב עיר הכוהנים וארבעים וארבע שנים בגבעון.

מדוע עבר המשכן משילה לנוב?

אנו נמצאים בנחלת שבט אפרים, שרובה באזור ההר, אך היא גולשת גם מערבה - למישור החוף. כשבני אפרים החלו לרדת מאזור הר אפרים המיוער לשפלת החוף - הפלישתים נאספו מולם למלחמה. כך התחיל קרב אבן העזר.

במלחמה זו התפצלה דרכם של המשכן וארון הברית.

 

פודקאסט נבחר: 
לא