שדות ים 2

דגם: 
ההתיישבות הימית

english

המחזה

עמדה קולית המוצבת לא הרחק מהים וצופה אליו מספרת את סיפורו של הקיבוץ שהוקם על שפת הים החל מקשיי הפרנסה בראשית היישוב  ועד ימינו אנו בספורט הימי המפותח במקום והאירעים המיוחדים.