שביל מורשת יחידות חיל ההנדסה

דגם: 
עברית

אנגלית

באתר ההנצחה לחללי חיל ההנדסה שבאנדרטת הגבורה, הוקם שביל המורשת של חיל ההנדסה של צה"ל.

לאורך השביל הוצבו  24 אבנים שכל אחת מהן מתארת צד שונה במבנה חיל ההנדסה ובקורותיו במלחמות השונות.

הסיור לאורך השביל ייתן לכם תמונה מלאה של היחידות השונות המרכיבות את החייִל, ושל הפעילות שלהן במלחמות ישראל.

בתחילת המסלול הוצב מסבירן קולי הנותן את תמצית המבנה והפעילויות של החיל.