רבי יוסיי הגלילי

דגם: 
רבי יוסיי הגלילי עברית

רבי יוסי הגלילי אנגלית

רבי יוסי הגלילי המחזה

רשימת הצדיקים ומיקומם:

1. רבי טרפון - קדיתא

2. רבי יוחנן הסנדלר - הר מירון ליד רשב"ר

3. אבא חלפתא ובניו - צומת חנניה

4. רבי יוסיי הגלילי - דלתון

5. שמעיה ואבטליון - גוש חלב

6. רבי יונתן בן עוזיאל - עמוקה

7. רבי יהודה בן בבא - שפרעם

8. רבי מתיא בן חרש - עילבון

9. חוני המעגל - חצור הגלילית

10. יואל הנביא - גוש חלב

11. בית הכנסת העתיק גוש חלב - גוש חלב

12. בית הכנסת העתיק שפרעם - שפרעם

13. הכנסיה המארונית - גוש חלב

14. חבקוק הנביא - סמוך לצומת קדרים

15. רבי יהודה הנשיא - גן לאומי ציפורי

16. רבי אלעזר בן עזריה ועזריה אביו - מתחם התנאים מושב עלמה

17. רבי אלעזר בן ערך רבי שמעון בן נתנאל ורבי יוסיי הכהן - מתחם התנאים מושב עלמה

18. אביי ורבא רבי דמי מנהרדעא ורבי יהודה נשיאה  - מצפה יבנית יער בירייה

 

רבי יוסיי היה תנא בדור השלישי של התנאים לאחר חורבן בית המקדש השני.

לאחר חורבן הבית, עברה הנהגת העם היהודי מירושלים ליבנה בראשותו של רבן יוחנן בן זכאי,  נשיא הסנהדרין.

אחרון חכמי דורו של רבן יוחנן בן זכאי היה רבי אליעזר בן הורקנוס, או כפי שקראוהו, רבי אליעזר הגדול. משנפטר רבי אליעזר הגדול, עמדו בראש ישיבת יבנה ארבעה חכמים: רבי עקיבא, רבי טרפון, רבי אלעזר בן עזריה ורבי יוסי הגלילי.

את כינויו הגלילי קיבל ר' יוסי ביבנה משום מוצאו אשר בגליל. בישיבת יבנה בימים ההם נטו להתייחס בקלות ראש לאיכות תורתם של בני הגליל, ועל כך באו במבוכה, שכן רבי יוסי היה חריף במיוחד ולא פעם ניצח את רבי עקיבא בדיוני הלכה.