רבי יהודה הנשיא

דגם: 
רבי יהודה הנשיא עברית

רבי יהודה הנשיא eng

רבי יהודה הנשיא המחזה

רשימת הצדיקים ומיקומם:

1. רבי טרפון - קדיתא

2. רבי יוחנן הסנדלר - הר מירון ליד רשב"ר

3. אבא חלפתא ובניו - צומת חנניה

4. רבי יוסיי הגלילי - דלתון

5. שמעיה ואבטליון - גוש חלב

6. רבי יונתן בן עוזיאל - עמוקה

7. רבי יהודה בן בבא - שפרעם

8. רבי מתיא בן חרש - עילבון

9. חוני המעגל - חצור הגלילית

10. יואל הנביא - גוש חלב

11. בית הכנסת העתיק גוש חלב - גוש חלב

12. בית הכנסת העתיק שפרעם - שפרעם

13. הכנסיה המארונית - גוש חלב

14. חבקוק הנביא - סמוך לצומת קדרים

15. רבי יהודה הנשיא - גן לאומי ציפורי

16. רבי אלעזר בן עזריה ועזריה אביו - מתחם התנאים מושב עלמה

17. רבי אלעזר בן ערך רבי שמעון בן נתנאל ורבי יוסיי הכהן - מתחם התנאים מושב עלמה

18. אביי ורבא רבי דמי מנהרדעא ורבי יהודה נשיאה  - מצפה יבנית יער בירייה

 

רבי יהודה היה תנא בדור החמישי והאחרון של התנאים. נשיא הסנהדרין ומחבר המשנה. מבין כל חכמי התלמוד רק רבי יהודה הנשיא מכונה רבינו הקדוש ובכל מקום בתלמוד בו כתוב רבי, הכוונה היא לרבי יהודה הנשיא.

רבי יהודה היה נצר למשפחת הלל הזקן המיוחסת לדוד המלך. בנו של רבן שמעון בן גמליאל השני ותלמידם של רבי שמעון בן יוחאי, רבי יהודה בר אילעיורבי אלעזר בן שמוע.

רבי יהודה חי באושה, שפרעם בית שערים וציפורי.

חכם מופלא ועשיר גדול אשר ביומו האחרון העיד על עצמו שלא נהנה מעושרו לטובת עצמו אפילו כחוט השערה.

כתוב בתלמוד: כשמת רבי יהודה בטלה הענווה ויראת החטא.

לפני רבי יהודה הנשיא היתה התורה שבעל פה עוברת מפה לאוזן,מרב לתלמידיו ומאב לבניו, וחל איסור לכתוב אותה.