רבי אלעזר בן ערך רבי יוסיי הכהן רבי שמעון בן נתנאל ורבי יוסי הכהן

דגם: 
רבי אלעזר בן ערך עברית

רבי אלעזר בן ערך אנגלית

רבי אלעזר בן ערך המחזה לילדים

רשימת הצדיקים ומיקומם:

1. רבי טרפון - קדיתא

2. רבי יוחנן הסנדלר - הר מירון ליד רשב"ר

3. אבא חלפתא ובניו - צומת חנניה

4. רבי יוסיי הגלילי - דלתון

5. שמעיה ואבטליון - גוש חלב

6. רבי יונתן בן עוזיאל - עמוקה

7. רבי יהודה בן בבא - שפרעם

8. רבי מתיא בן חרש - עילבון

9. חוני המעגל - חצור הגלילית

10. יואל הנביא - גוש חלב

11. בית הכנסת העתיק גוש חלב - גוש חלב

12. בית הכנסת העתיק שפרעם - שפרעם

13. הכנסיה המארונית - גוש חלב

14. חבקוק הנביא - סמוך לצומת קדרים

15. רבי יהודה הנשיא - גן לאומי ציפורי

16. רבי אלעזר בן עזריה ועזריה אביו - מתחם התנאים מושב עלמה

17. רבי אלעזר בן ערך רבי שמעון בן נתנאל ורבי יוסיי הכהן - מתחם התנאים מושב עלמה

18. אביי ורבא רבי דמי מנהרדעא ורבי יהודה נשיאה  - מצפה יבנית יער בירייה

 

רבי אלעזר היה תנא בדור השני לתנאים לאחר חורבן הבית, מתלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי. בפרקי אבות מעידים עליו: אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזניים אחת, ואלעזר בן ערך בכף השניה, רבי אלעזר מכריע את כולם.

מסופר על רבי אלעזר שידע לדרוש במעשה מרכבה ששם נמצאים הסודות העמוקים והנסתרים ביותר בתורה .

מעשה שהיה כך היה –

רבן יוחנן בן זכאי היה רוכב על חמור ותלמידו, רבי אלעזר בן ערך, הולך אחריו. ביקש ממנו ללמדו פרק במעשה מרכבה ולא הסכים רבן יוחנן. אמר לו רבי אלעזר: אם כן אתחיל לדרוש.  מיד עצר רבן יוחנן, ירד מן החמור וישב בצל עץ אחד. שאל רבי אלעזר את רבו: מדוע עשית כך? ענה רבן יוחנן: מרגע שהתחלת לדרוש התקבצו מלאכי מעלה לשמוע תורתך ואני אשב על חמור? ומיד ירדה אש מן השמים והקיפה אותם כל זמן לימודם.וכל העצים אמרו שירה.. עמד רבן יוחנן ונישקו על ראשו ואמר ברוך השם אלוקי ישראל שנתן בן כמותך לאברהם אבינו.