רבי אלעזר בן עזריה ועזריה אביו

דגם: 
אלעזר בן עזריה עברית

אלעזר בן עזריה אנגלית

אלעזר בן עזריה המחזה

רשימת הצדיקים ומיקומם:

1. רבי טרפון - קדיתא

2. רבי יוחנן הסנדלר - הר מירון ליד רשב"ר

3. אבא חלפתא ובניו - צומת חנניה

4. רבי יוסיי הגלילי - דלתון

5. שמעיה ואבטליון - גוש חלב

6. רבי יונתן בן עוזיאל - עמוקה

7. רבי יהודה בן בבא - שפרעם

8. רבי מתיא בן חרש - עילבון

9. חוני המעגל - חצור הגלילית

10. יואל הנביא - גוש חלב

11. בית הכנסת העתיק גוש חלב - גוש חלב

12. בית הכנסת העתיק שפרעם - שפרעם

13. הכנסיה המארונית - גוש חלב

14. חבקוק הנביא - סמוך לצומת קדרים

15. רבי יהודה הנשיא - גן לאומי ציפורי

16. רבי אלעזר בן עזריה ועזריה אביו - מתחם התנאים מושב עלמה

17. רבי אלעזר בן ערך רבי שמעון בן נתנאל ורבי יוסיי הכהן - מתחם התנאים מושב עלמה

18. אביי ורבא רבי דמי מנהרדעא ורבי יהודה נשיאה  - מצפה יבנית יער בירייה

 

רבי אלעזר היה תנא בדור השלישי של התנאים.

בעודו כבן 18 שנה מינו אותו חכמי הדור להיות נשיא הדור.

 ומעשה שהיה כך היה:

בזמנים ההם רבן גמליאל כיהן כנשיא. החליטו חכמי העדה להעביר את רבן גמליאל מתפקידו וחיפשו לו מחליף. . המחליף הראוי ביותר שנמצא היה רבי אלעזר בן עזריה. אך בעיה אחת היתה והיא שהיה בן 18 שנים בלבד. הלך רבי אלעזר, להתייעץ באשתו האם לקבל את התפקיד. ענתה לו אשתו שמכיוון שזקנו עדיין שחור, יזלזלו בו חכמי הדור הזקנים. עוד באותו הלילה נעשה לו נס ו18 שורות של לבן צחור הופיעו בזקנו. רבי אלעזר ראה בזה סימן משמים וקיבל את תפקיד הנשיאות עליו.

יום גדול היה היום הזה ובו קבלו חכמים סיוע מן השמים וכל שאלה שעלתה בבית המדרש קבלה פתרון. כמו כן, נוספו עוד 400 ספסלים בבית המדרש של תלמידים החפצים בתורה.