קיבוץ עין גב

דגם: 
.לכבוד חגיגות השמונים של קיבוץ עין גב הוקמה עמדה קולית המספרת את סיפורו של הקיבוץ מההקמה ועד היום