צפת בתשח' מארכיון מאיר המאירי ז"ל

דגם: 

סיפורה של צפת במלחמת תש"ח וסיפורו של מקים המוזיאון צפת בתש"ח מאיר המאירי

פודקאסט נבחר: 
לא