ציון שמעיה ואבטליון

דגם: 
שמעיה ואבטליון עברית

שמעיה ואבטליון אנגלית

שמעיה ואבטליון המחזה לילדים

רשימת הצדיקים ומיקומם:

1. רבי טרפון - קדיתא

2. רבי יוחנן הסנדלר - הר מירון ליד רשב"ר

3. אבא חלפתא ובניו - צומת חנניה

4. רבי יוסיי הגלילי - דלתון

5. שמעיה ואבטליון - גוש חלב

6. רבי יונתן בן עוזיאל - עמוקה

7. רבי יהודה בן בבא - שפרעם

8. רבי מתיא בן חרש - עילבון

9. חוני המעגל - חצור הגלילית

10. יואל הנביא - גוש חלב

11. בית הכנסת העתיק גוש חלב - גוש חלב

12. בית הכנסת העתיק שפרעם - שפרעם

13. הכנסיה המארונית - גוש חלב

14. חבקוק הנביא - סמוך לצומת קדרים

15. רבי יהודה הנשיא - גן לאומי ציפורי

16. רבי אלעזר בן עזריה ועזריה אביו - מתחם התנאים מושב עלמה

17. רבי אלעזר בן ערך רבי שמעון בן נתנאל ורבי יוסיי הכהן - מתחם התנאים מושב עלמה

18. אביי ורבא רבי דמי מנהרדעא ורבי יהודה נשיאה  - מצפה יבנית יער בירייה

 

הַהדרכה הַקוֹלית שֶתִשמֶעו עכשיו היא חלק מִשְביל הַצדיקים הַקוֹלי. בֶּכֹל ציוּן תוּכְלוּ לשמוע הסבּר חַוַויַתי וֶללמוד על גְדוֹלֵי ישראל.

שְמַעְיה וֶאַבְטַלְיוֹן היו מנהיגֵי האוּמָה הישרֶאֶלית בִּתְקופת בֵּית הַמקדש הַשני,כֶּמֶאָה שנה לִפְני שֶחָרַב. בִּתְקופה זוֹ שושֶלֶת בֵּית חַשמוֹנָאי מַלְכָה בֶּישראל.

לֶצד הַמְלוּכָה פָּעַלָה הַסַנְהֶדְרִין, מועצת חַכְמֵי הַעֶדָה. חַכָמים אלו הִנהיגו את ישראל בחוק וברוח. בֶּראש הַסַנְהֶדְרִין עמְדו הַנָשיא שְמַעְיָה וֶבראש בין הדין –אַבְטַלְיוֹן.

שְמַעְיה וֶאַבְטַלְיוֹן היו בְּנֵי גֵרִים, שהיו מִצֶאֶצַאָיו של סַנְחֵרִיב מֶלֶך אָשוּר. סַנְחֵרִיב היה מֶלֶך אכזר, שהִקְשָה רַבּוֹת על הַיְהודים. לֶמַרְבֶּה הַפלא, מִצֶאֶצַאָיו יַצאו גְדוֹלֵי ישראל......