ציון רבי יונתן בן עוזיאל

כחלק ממסלול  קברות צדיקים להנגשת סיפורי הצדיקים והתנאים של המשרד לפיתוח הגליל והנגב תוכלו לשמוע כאן את סיפורו של רבי יונתן בן עוזיאל