ציון רבי יהודה בן בבא

כחלק ממסלול  קברות צדיקים להנגשת סיפורי הצדיקים והתנאים של המשרד לפיתוח הגליל והנגב תוכלו לשמוע כאן את סיפורו של רבי יהודה בן בבא