ציון רבי מתיא בן חרש

דגם: 
רבי מתיא בן חרש עברית

רבי מתיא בן חרש eng

מתיא בן חרש המחזה לילדים

רשימת הצדיקים ומיקומם:

1. רבי טרפון - קדיתא

2. רבי יוחנן הסנדלר - הר מירון ליד רשב"ר

3. אבא חלפתא ובניו - צומת חנניה

4. רבי יוסיי הגלילי - דלתון

5. שמעיה ואבטליון - גוש חלב

6. רבי יונתן בן עוזיאל - עמוקה

7. רבי יהודה בן בבא - שפרעם

8. רבי מתיא בן חרש - עילבון

9. חוני המעגל - חצור הגלילית

10. יואל הנביא - גוש חלב

11. בית הכנסת העתיק גוש חלב - גוש חלב

12. בית הכנסת העתיק שפרעם - שפרעם

13. הכנסיה המארונית - גוש חלב

14. חבקוק הנביא - סמוך לצומת קדרים

15. רבי יהודה הנשיא - גן לאומי ציפורי

16. רבי אלעזר בן עזריה ועזריה אביו - מתחם התנאים מושב עלמה

17. רבי אלעזר בן ערך רבי שמעון בן נתנאל ורבי יוסיי הכהן - מתחם התנאים מושב עלמה

18. אביי ורבא רבי דמי מנהרדעא ורבי יהודה נשיאה  - מצפה יבנית יער בירייה

 

רבי מתיא בן חרש תנא בדור השלישי של התנאים, לאחר חורבן הבית השני. היה מתלמידיהם של ר' אליעזר בן הורקנוס, ורבי ישמעאל ור' אלעזר בן עזריה.

זהו דור מפואר ומפורסם מאד בחיי העם היהודי, אשר חיו בו ענקי הדורות כרבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר, רבי יהודה בר אילעי, יוחנן הסנדלר ועוד...

הימים ימי השלטון הרומי בארץ ישראל אשר גזר גזרות חמורות על לימוד התורה בארץ.

בכל שאר חלקי האימפריה הרומית מותר היה ללמוד תורה באופן חופשי וגלוי, רק בארץ ישראל היה איסור חמור ללמוד תורה, ולומדי התורה היו נרדפים, ואם נתפסים........