ציון רבי מתיא בן חרש

כחלק ממסלול  קברות צדיקים להנגשת סיפורי הצדיקים והתנאים של המשרד לפיתוח הגליל והנגב תוכלו לשמוע כאן את סיפורו של מתיא בן חרש