ציון יואל הנביא

דגם: 
יואל הנביא עברית

יואל הנביא אנגלית

יואל הנביא המחזה

רשימת הצדיקים ומיקומם:

1. רבי טרפון - קדיתא

2. רבי יוחנן הסנדלר - הר מירון ליד רשב"ר

3. אבא חלפתא ובניו - צומת חנניה

4. רבי יוסיי הגלילי - דלתון

5. שמעיה ואבטליון - גוש חלב

6. רבי יונתן בן עוזיאל - עמוקה

7. רבי יהודה בן בבא - שפרעם

8. רבי מתיא בן חרש - עילבון

9. חוני המעגל - חצור הגלילית

10. יואל הנביא - גוש חלב

11. בית הכנסת העתיק גוש חלב - גוש חלב

12. בית הכנסת העתיק שפרעם - שפרעם

13. הכנסיה המארונית - גוש חלב

14. חבקוק הנביא - סמוך לצומת קדרים

15. רבי יהודה הנשיא - גן לאומי ציפורי

16. רבי אלעזר בן עזריה ועזריה אביו - מתחם התנאים מושב עלמה

17. רבי אלעזר בן ערך רבי שמעון בן נתנאל ורבי יוסיי הכהן - מתחם התנאים מושב עלמה

18. אביי ורבא רבי דמי מנהרדעא ורבי יהודה נשיאה  - מצפה יבנית יער בירייה

 

יואל ניבא בשלהי תקופת  בית המקדש הראשון. בזמנו ניבאו גם נחום האלקושי וחבקוק הנביא. את נבואתו קיבל יואל ממיכה המורשתי.

ספר יואל מופיע בתרי עשר, חלק מן התנ"ך הקרוי על שם שנים עשר הנביאים.

בספרו של יואל ארבעה פרקי נבואה העוסקים בשני נושאים מרכזיים: הראשון, מכת ארבה אשר תהיה גדולה ממכת הארבה שהיתה במצרים ותביא עימה רעב קשה. הנושא השני עוסק באחרית הימים וביום הנקם הגדול אשר בו ינקום השם בכל הגויים שהרעו לישראל לאורך ההיסטוריה.